KARTY MEDYCZNE

STWORZYLIŚMY UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

zapewniające kompleksową opiekę medyczną w placówkach Partnera Medycznego. Współpracujemy z prywatnymi zakładami opieki zdrowotnej w całej Polsce, zatrudniającymi wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarską oraz pielęgniarską. Ze świadczeń zdrowotnych możesz korzystać bezgotówkowo, bowiem rozliczenie następuje bezpośrednio między UNIQA a placówkami.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego UNIQA możesz również skorzystać ze świadczeń zdrowotnych w innych placówkach zdrowotnych czy u lekarzy posiadających prawo do wykonywania zawodu w Polsce. Zapewniamy zwrot kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych do wysokości określonej w wykazie świadczeń. Koszty zwrócimy Ci na podstawie oryginałów rachunków wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia roszczenia.

Ochrona ubezpieczenia obowiązuje w Polsce lub na całym świecie w zależności od wyboru zakresu ubezpieczenia.

 

CO MASZ GWARANTOWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH ŚWIADCZEŃ?

 • podstawowa opieka ambulatoryjna - pokrycie kosztów konsultacji u lekarza rodzinnego, internisty oraz pediatry (liczba wizyt jest nielimitowana), szczepienia przeciw grypie oraz podstawowych badań laboratoryjnych i diagnostycznych
 • specjalistyczna opieka ambulatoryjna - pokrycie kosztów konsultacji u lekarzy wszystkich specjalności (liczba wizyt jest nielimitowana), wizyt domowych oraz szerokiego zakresu badań laboratoryjnych i diagnostycznych
 • koszty leczenia poza granicami kraju - pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, dentystycznego, podróży osoby bliskiej, powrotnego transportu Ubezpieczonego do kraju, przewiezienia zwłok do Polski, akcji ratowniczych. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje przez każde pierwsze 45 dni pobytu za granicą
 • chirurgia jednego dnia - pokrycie kosztów zaleconych przez lekarza zabiegów chirurgicznych
 • świadczenie szpitalne - świadczenie pieniężne za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości uzgodnionej w umowie ubezpieczenia (50 PLN, 80 PLN, 100 PLN, 120 PLN, 150 PLN)
 • świadczenie operacyjne - świadczenie pieniężne na wypadek poddania się operacji chirurgicznej w następstwie choroby, nieszczęśliwego wypadku lub ciąży

 

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA?

Dzięki ubezpieczeniu zdrowotnemu UNIQA możesz chronić zdrowie swoje i swoich najbliższych.

 

OFERUJEMY:

 • ubezpieczenie indywidualne dla osób fizycznych, które w dniu rozpoczęcia okresu ubezpieczania nie ukończyły 60 roku życia
 • ubezpieczenie rodzinne dla rodziców i dzieci do 18 roku życia lub do 26 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę

 

JAKI JEST ZAKRES UBEZPIECZENIA?

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od wyboru danej opcji ubezpieczenia.

 

UMOWA UBEZPIECZENIA MOŻE ZOSTAĆ ZAWARTA NA PODSTAWIE UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO:

 

 • podstawowa opieka ambulatoryjna
 • świadczenie szpitalne

 

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA MOŻE ZOSTAĆ ROZSZERZONA O UBEZPIECZENIE DODATKOWE:

 • specjalistyczna opieka ambulatoryjna
 • koszty leczenia poza granicami kraju
 • chirurgia jednego dnia
 • świadczenie operacyjne

 

DZIĘKI INDYWIDUALNEMU UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU ZYSKUJESZ:

 • nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów
 • bezgotówkowe konsultacje i badania w placówkach Partnerów Medycznych
 • komfort i wysoki standard usług
 • pokrycie kosztów leczenia poza granicami kraju

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ

Przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety promocyjne, które wydatnie obniżą koszty ubezpieczeń.

Creativity Active Studio 2016 - all rights reserved © Metix