OC ZAWODOWY KIEROWCA

ZNOWELIZOWANA USTAWA O TRANSPORCIE DROGOWYM

została ogłoszona w dzienniku ustaw 16 maja 2013 r., zatem od 15 sierpnia 2013 r. przy ubieganiu się o licencje i wypisy obowiązują już nowe, zmienione przepisy. Nie oznacza to, że ustawodawca ominął przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009, które spowodowały utrudnia w prowadzeniu działalności transportowej w roku 2012. W kwestii dokumentowania zdolności finansowej nowe przepisy pozostały w zgodzie z rozporządzeniem, jednak ustawodawca wyraźnie dostosował je do realiów naszego kraju.

 

USTAWODAWCA

przede wszystkim uregulował kwestie dotyczące zasad poświadczania rocznego sprawozdania finansowego. Zgodnie bowiem z art. 7b. ust. 2 i 3 znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym:

 

  • 2. Audytorem upoważnionym do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest biegły rewident w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 

  • 3. Odpowiednio upoważnioną osobą do poświadczenia rocznych sprawozdań finansowych, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, jest członek zarządu spółki prawa handlowego lub innej osoby prawnej, wspólnik spółki jawnej, komplementariusz spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub przedsiębiorca będący osobą fizyczną.”

 

Takie rozwiązanie z całą pewnością spowoduje, że wielu przewoźników sięgnie po sprawozdania i za ich pomocą będzie dokumentować posiadaną zdolność finansową. Będą oni musieli jednak liczyć się z tym, że takowe musi potwierdzić, że dysponują „... kapitałem i rezerwami w wysokości 9.000 EUR w przypadku wykorzystywania tylko jednego pojazdu i 5.000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.”.

 

Ustawodawca w art. 7b. ust. 1. dał też wyraźne przyzwolenie na korzystanie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1071/2009:

 

  • 1. Przedsiębiorca, który nie jest obowiązany na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego może udokumentować swoją zdolność finansową, o której mowa w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, w sposób wskazany w art. 7 ust. 2 tego rozporządzenia.”

 

Tak więc przewoźnikom, którzy nie będą zobowiązani do dokumentowania zdolności finansowej stosownym sprawozdaniem lub nie będą chcieli skorzystać z takiej możliwości, pozostaje rozwiązanie dotychczasowe

 

POLISA OC ZAWODOWEJ PRZEWOŹNIKA

organy wydające licencje i wypisy, nie powinny mieć już żadnych wątpliwości z interpretacją nowych przepisów.

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ

Przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety promocyjne, które wydatnie obniżą koszty ubezpieczeń.

Creativity Active Studio 2016 - all rights reserved © Metix