KOSZTÓW LECZENIA

PLANUJESZ WAKACJE ZA GRANICĄ LUB PODRÓŻ SŁUŻBOWĄ?

Pamiętaj, że każdy wyjazd stwarza wiele nieprzewidzianych i nieprzyjemnych sytuacji, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ciała czy rozstroju zdrowia. Dzięki polisie ubezpieczeniowej unikniesz szeregu kosztów, które trzeba by było ponieść w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku.

 

PRZYKŁADOWY ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ:

  • koszty związane z leczeniem obrażeń ciała czy nagłych zachorowań podczas wyjazdów
  • koszty związane z transportem medycznym po wypadku lub nagłego zachorowania
  • wydatki poniesione w związku z przeprowadzoną akcją ratowniczą, np. w górach, na morzu
  • koszty związane z przybyciem i towarzyszeniem bliskiej osoby w trudnych chwilach
  • koszty pomocy prawnej
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, np. złamanie kończyny innej osoby
  • ubezpieczenie kosztów rezygnacji z uczestnictwa w wyjeździe i wczesnego powrotu
  • ubezpieczenie bagażu podróżnego i sprzętu sportowego
  • inne wydatki

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ

Przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety promocyjne, które wydatnie obniżą koszty ubezpieczeń.

Creativity Active Studio 2016 - all rights reserved © Metix