SPRZĘTU WODNEGO

Jesteś pasjonatem sportów wodnych i cenisz sobie spokój i bezpieczeństwo w trakcie rejsu? Zapewnimy Ci bezpieczny rejs z kompleksowym ubezpieczeniem!

 

UBEZPIECZENIEM

mogą być objęte śródlądowe jachty żaglowe, jachty motorowe, wraz z wyposażeniem i sprzętem oraz sprzęt pływający, tj. kajaki, rowery wodne, deski surfingowe i windsurfingowe, a także mienie osobiste członków załogi.

 

OCHRONA UBEZPIECZENIOWĄ MOŻE OBEJMOWAĆ:

  • jacht śródlądowy od utraty, uszkodzeń i zniszczeń (CASCO),
  • mienie osobiste członków załogi,
  • odpowiedzialność cywilną użytkownika (OC) jachtu śródlądowego.

 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ MOŻNA ROZSZERZYĆ O SZKODY POWSTAŁE PODCZAS:

  • rejsów próbnych (testów prototypów) i pokazów,
  • użycia jachtu jako rekwizytu,
  • nauki lub doskonalenia żeglowania.
  • o szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem i rozboju w czasie transportu lądowego jachtu śródlądowego.

 

UBEZPIECZENIE GWARANTUJE

kompleksową ochronę jachtu oraz mienia osobistego członków jego załogi. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej daje gwarancję zaspokojenia roszczeń osób poszkodowanych w związku z powstaniem szkody podczas użytkowania jachtu.

 

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ, WYJĄTKOWOŚĆ

Przygotowaliśmy atrakcyjne pakiety promocyjne, które wydatnie obniżą koszty ubezpieczeń.

Creativity Active Studio 2016 - all rights reserved © Metix