NASZE UBEZPIECZENIE TO GWARANCJA PEWNOŚCI

UWAGA : ZMIANA  ADRESU SIEDZIBY FIRMY

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenia gwarantują szeroki zakres gwarancji za niewielką składkę. Możesz wybrać zakres ochrony ubezpieczeniowej, decydując się na odpowiedni wariant ubezpieczenia.

OFERUJEMY 15 RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ

KREDYTY

Pożyczkodawca  udostępnia określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek.

OFERUJEMY 2 RODZAJE KREDYTÓW

LEASING

W ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty.

OFERUJEMY 9 RODZAJÓW LESINGÓW